Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Aanmeren (A) Opladen (O) & Uitvaren (U)

AO&U aanpak

Na dagen, maanden, jaren van onverwachte gebeurtenissen, steeds weer doorgaan, controle houden, compenseren en overleven omdat jouw kind, partner, broer of zus 'anders' is, kun je in mijn haven aanmeren (A), jezelf opladen (O) en weer uitvaren (U).

 Je wordt je bewust van jouw gedrag, emoties, gevoelens en verlieservaringen en ervaart wat er omgaat in jouw hart en ziel. Je weet waar jouw drijfveren vandaan komen en welke je verder helpen:  
de innerlijke veerkracht die jou versterkt om,  ondanks de dagelijkse (on)verwachte stormen,  weer uit te kunnen uitvaren naar jouw bestemming. 

AO&U: Aanmeren, Opladen & Uitvaren

Bestemming

Door mijn AO&U aanpak:

 1. Krijg je erkenning voor en inzicht in de manier waarop je op dit moment omgaat met jouw situatie;
 2. Heb je voor ogen waar je naartoe zou willen en wat je nodig hebt;
 3. Word je je bewust van jouw drijfveren en verbind je jezelf met je innerlijke veerkracht;
 4. Krijg je handvatten om keuzes te maken in het omgaan met je verlieservaringen en -gevoelens en;
 5. Ben je (weer) verbonden met je eigen verantwoordelijkheid en bestemming.

Welkom, vertel eens...

Ik heet je welkom en luister naar je verhaal, alles wat er op dat moment is: jouw zorgen, gemis, pijn en verdriet.

En we staan stil bij de  impact en gevolgen van jouw (levend) verlies en de erkenning voor dit vaak tot traumatische ervaringen en gevolgen leidende verlies. 

Je kijkt naar de bewe-gingen in het dagelijks leven, wat je nodig hebt en wat je graag zou willen veranderen:
waar verlang je naar? 

Waar kom je vandaan en ga je naar toe?

In 3 sessies gaan we in gesprek en aan de slag om antwoorden te vinden op de vragen:

 1. Waar kom je vandaan en waar wil je naar toe bijvoorbeeld meer durf, energie, balans, rust of perspectief?
 2. Waar laat jij je door leiden?
 3. Wat  zijn jouw drijfveren en talenten en wat zijn jouw valkuilen?
 4. Hoe voel je (weer) met wat er leeft in jouw hart en ziel'.

Je krijgt meer (in)zicht in jouw gedrag, gevoelens en de herkomst: jouw overleven èn doorleven.

Wat neem je (niet meer) mee op jouw weg?

Na het opladen  maak je de balans op: 

 1. Wat neem je mee
 2. Wat laat je los? en
 3. Wat wil je nog meer onderzoeken?

Je vervolgt zelf je weg en vaart uit of onderzoekt verder door  5- tal vierdiepingssessies in verliesthema´s  die voor jou van levensbelang zijn. De inzichten en ervaringen helpen je bij de keuzes die belangrijk zijn voor de rest van jouw leven; jouw levensweg en  bestemming.

Bijvoorbeeld: jouw huis van herkomst (systeem) of 'stapel van verliezen'.

Aanmeren (A)

Je staat stil bij en wordt je bewust van wat je beweegt, jouw verdriet, zorgen en  verlangens: 

we ontmoeten elkaar en je krijgt erkenning voor jouw (levend) verlies.

Opladen (O)

Je zoekt en hervindt waar je je door laat leiden en met dat wat er stroomt in jouw hart en ziel:

je gaat steeds meer herkennen maar ook  verkennen wat er mogelijk is.

Uitvaren (U)

Je verdiept je in verliesthema´s die voor jouw keuzes  en bestemming van levensbelang zijn:

je verweeft jouw verliezen in je leven, hervindt jezelf en ervaart balans en ruimte.

Maak je keuze

Verliesbegeleiding: de AO&U aanpak

Aanmeren: je hebt na een korte telefonische kennismaking (vrijblijvend), een eerste gesprek van 1,0 - 1,5 uur zodat je kunt aanmeren. Ik maak op basis van dit gesprek een voorstel voor de volgende 3 verliesbegeleidingssessies. Dit gesprek en voorstel kosten 75 Euro.

Opladen: in 3 verliesbegeleidingssessies van 1,0 - 1,5 uur ga je aan de slag om op te laden en geef ik je advies om verder te gaan met verdiepingssessie 'uitvaren' of juist een andere begeleidingsvorm te overwegen. Deze 3 verliesbegeleidingssessies en advies kosten 225 Euro.

Uitvaren: Na 5 verdiepingssessies waarin je met jouw verliesthema's aan de slag gaat, kun je weer uitvaren en geef ik je een boek mee dat past bij jouw unieke verlies- en rouwproces  en bestemming. Deze 5 verdiepende verliesbegeleidinssessies en boek kosten (375 Euro). 

In veel gevallen initieert en steunt je werkgever een verliesbegeleidingstraject. Omdat ik geen medische registratie heb, kun je deze kosten waarschijnlijk niet declareren bij de ziektekostenverzekering. Om een veilige omgeving te waarborgen, zijn de gesprekken vertrouwelijk van aard en maken we heldere afspraken over voortgangs- en evaluatiegesprekken. Ik stuur je na het kennismakingsgesprek een begeleidingsovereenkomst.

Herken jij levend verlies?

Download het e-boek 'Hoe herken je levend verlies?'

1) Herken de signalen en gevoelens bij jezelf en/of bij andere mensen in jouw omgeving.
2) Start met het erkennen van deze vaak diffuse vorm van verlies en de mogelijk traumatiserende ervaringen en de gevolgen ervan; levenslange verdriet-, verlies-, en rouwervaringen.
3) Ontdek wie jij bent (of de ander is) met dit verlies, om bewust, vanuit jouw veerkracht,  jouw levensweg te kunnen vervolgen.

'Hoe de wind waait daar heb je geen invloed op, wel hoe je de zeilen zet.'